Mature

Descendants of Adultery (2016) ျမန္မာစာတန္းထုိး(၁၈+)

Descendants of Adultery (2016) ျမန္မာစာတန္းထုိး(၁၈+)

Descendants of Adultery (2016) ၁၈+ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ၾကည့္ပါ… စူး-ဂ်ီဟာ အေရျပားအထူးကုတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အလုပ္လုပ္ရင္း ...