Jung Eun-ji

Reply 1997…. (တစ္​ခါက ဘဝ​ေလး​ေတြ)
8.5

Reply 1997…. (တစ္​ခါက ဘဝ​ေလး​ေတြ)

Reply 1997…. (တစ္​ခါက ဘဝ​ေလး​ေတြ) … 2012 ရဲ႕ ၾကည့္႐ႈသူႏႈန္း rating အျမင့္ဆံုးနဲ႔ Best Award မ်ားစြာဆြတ္ခူးရ႐ွိထားခဲ့တဲ့ အေကာင္းစား ...